گیج افقی 6 بار فشار سنج پنلی

500,000 ریال بدون مالیات.

10 قلم